Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam

–english below–

Zaterdag 2 september

De Anarchistische Groep Amsterdam en Paper Jam organiseren samen een anarchistische boekenbeurs. Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen.

Het begon allemaal vijftien jaar geleden toen de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) besloot een kleine bibliotheek te beginnen in Infokafee Bollox. De Bollox bevindt zich al 30 jaar in De Binnenpret, een voormalig gekraakt, inmiddels gelegaliseerd complex van gebouwen waar de strijd voor wonen, de strijd tegen de staat, en vele andere anti-autoritaire strijden doorgaan. De bibliotheek is inmiddels uitgegroeid tot een goed bijgehouden collectie van meer dan 1000 boeken, zines, films en documentaires die allemaal gratis en door iedereen gebruikt kunnen worden. Met de bibliotheek en de boekenbeurs willen wij bijdragen aan de strijd voor anarchie. Kom met ons vieren dat de bibliotheek 15 jaar bestaat! Kom naar de boekenbeurs!

Er zullen boeken, zines, uitgevers, distro’s, workshops, films, praatjes, kleding, buttons, eten en een avondprogramma met livemuziek zijn.

Locatie: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Gratis entree.
Info: Anarchistische Groep Amsterdam.
Zie http://boekenbeurs.agamsterdam.org of e-mail abfa@puscii.nl

———————————————————————————————————————————–

Saturday September 2nd: Anarchist bookfair in Amsterdam

The Anarchist Group Amsterdam and Paper Jam are organising an anarchist book fair. We are doing this to build and anarchist movement that can resist the violence of capital and the state. In a time of growing right-wing sentiment it is important to focus on building anarchist infrastructures for an autonomous and militant movement. Anarchist book fairs are an important part of this. They are the perfect place to meet new people and discuss new ideas, to exchange new texts, action and propaganda materials.

It all started fifteen years ago when the the Anarchist Group Amsterdam (AGA) decided to start a small library in the Infocafe Bollox. This bar has been located for 30 years in De Binnenpret; a once squatted, now legalized complex of buildings where nonetheless the struggles for housing, against the state, and many other anti-authoritarian struggles continue. The library has grown to an up-to-date collection of over a thousand books, zines, films and documentaries that can all be used for free by anyone, as they should be. By running our library and organising the anarchist book fair, we try to contribute to the struggle for anarchy. Come and celebrate the 15th aniversary of the anarchist library! Come to the anarchist book fair in Amsterdam!

There will be books, zines, clothing, buttons, publishers, distro’s, workshops, films, talks, vegan food and an evening programme with live music.

Location: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Free entry.

For info: Anarchist Group Amsterdam.
See http://boekenbeurs.agamsterdam.org or e-mail abfa@puscii.nl.

 

No Borders, No [White] Nations: Anarchism and the Decolonial Project

Lecture and discussion with Tirza Balk (University of Colour, Redmond Amsterdam)
Deze sessie kan meertalig zijn. The event can be multilingual.

Citation :
“La rage, car l’Occident n’a toujours pas ôté sa tenue de colons” –
Keny Arkana

“There exists a fiercely unrelenting desire to achieve total liberation, with the land and, together…” – Accomplices not Allies, An Indigenous perspective & provocation

The anarchist conspiracy typically opposes some major features of the modern/colonial world system: global capitalism, the persecution of migrants, imperialist warfare, the fossil fuel industry, “development”/destruction, police and prisons. Today in the Netherlands, anarchism is also typically White – in more than one way.

If anarchism in Europe is to fuel at all the total liberation it is calling for, it must not just kick blatant racism and fascism off the streets and out of parliaments, but also recognize and actively undermine the coloniality and White Supremacy that is at the very (cold) heart of “Western civilization and values”.

For starters, let’s have a talk about questions including but not limited to:

– the use and misuse of terms like decolonization and intersectionalitity
– the meaning of abolition
– the erasure but also the fetishization of African, Asian, Middle Eastern, Latin American, Caribbean and Indigenous anarchist or ‘anarchisty’ philosophy and action
– wasted access to resources from privilege
– the racism of the radical and academic Left
– the dogmatic rejection but also the violent appropriation of spirituality.

This afternoon is dedicated to fellow anarchists of color across space and time.

Update programma boekenbeurs

-english below-

Nog 3 weken tot de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam! 15 jaar Anarchistische Bibliotheek

Zaterdag 2 september viert de Anarchistische Groep Amsterdam in samenwerking met Paper Jam het vijftienjarig bestaan van haar bibliotheek op de Binnenpret in Amsterdam.

In die vijftien jaar werden door veel mensen boeken geleend, presentaties bezocht en aan discussies deelgenomen. Wij nodigen iedereen uit dit groots met ons te vieren. Deze zaterdag kunnen er niet alleen boeken geleend worden, maar ook gekocht en geruild. We organiseren een anarchistische boekenbeurs met stands uit binnen- en buitenland. Ook zijn er presentaties, workshops, eten en is er ’s avonds muziek.

Houd onze website in de gaten:
https://boekenbeurs.agamsterdam.org/

Hier een eerste greep uit het programma, maar nieuws volgt:

*Stands:*
o.a. Roofdruk Uitgeverij, boekwinkel Fort van Sjakoo, Kelder, Uitgeverij, uitgeverij Atalanta, Paper Jam drukcollectief, Anarchistische Groep Amsterdam, Iris Uitgeverij, de Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchistische Groep Nijmegen, Boekwinkel Opstand uit Den Haag, Zwart Rood distributie uit Gent BE en anderen zullen nog volgen.

*Eten en Muziek:*
’s avonds is er eten van Ajo Negro kookcollectief en muziek van Lifeless
Past, Kees Peerdeman en DJ Gingermoon.

*Presentaties:*
* De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de
dingen die we zelfs nog beter kunnen doen.
Door Peter Storm, presentatie in het nederlands/

* Boekpresentatie – Klassiek transnationaal anarchisme en haar grenzen.
Problemen voor onderzoek.
Door Bert Altena, presentatie in het engels./
En het gaat om dit boek
https://www.akpress.org/reassessingthetransnationalturn.html

* Kronstadt 1917: Revolutie van onderop!
Door Olya, presentatie in het engels

* Ruimte voor zelf-georganiseerde sessies en korte praatjes

* Bijeenkomsten over G20 en voor vrouwen in anarchisme/

* Vele andere presentaties in zowel engels als nederlands

*Locatie:*
Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16
Amsterdam

*Tijd*
11:00 tot 19:00 Boekenbeurs
19:00 tot 21:00 Eten
21:00 tot laat Muziek
————————–

*Only 3 more weeks until the Anarchist Bookfair Amsterdam!*

*15 years of Anarchist Library*

Saturday september 2nd the Anarchist Group Amsterdam in collaboration with Paper Jam celebrates fifteen years of anarchist library in the Binnenpret in Amsterdam. In these fifteen years many people borrowed books, visited presentations and took part in discussions. We invite everyone to celebrate with us. This Saturday you cannot only borrow books, but also buy and trade them. We organize an anarchist bookfair with stands from the netherlands and abroad. Also there are presentations, workshops, food and at night music.

Keep an eye on our website: http://boekenbeurs.agamsterdam.org/

Here a first view of our programme, more to follow:

*Stands:*
Roofdruk publishers, bookshop Fort van Sjakoo, Kelder publishers, Atalanta publishers, Paper Jam printing collective, Anarchist Group Amsterdam, Iris publishers, Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchist Group Nijmegen and others.

*Food and Music:*
At night food from Ajo Negro cooking collective and music from Lifeless Past, Kees Peerdeman and DJ Gingermoon.

*Presentations:*

* The classic anarchist tradition: strength, limitations and things we
could do better./By Peter Storm, presentation in dutch/

* Bookpresentation – Classic transnational anarchism and its
limitations. Problems for research.
By Bert Altena, presentation in english./
Its about this book
https://www.akpress.org/reassessingthetransnationalturn.html

* Kronstadt 1917: Revolution from below!/
By Olya, presentation in english

* Films and documentaries

* Room for self-organized sessions and short talks

* Caucusses about G20 and for women in anarchism

* Many other presentations and workshops in both dutch and english

*Location:*
Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16
Amsterdam

De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de dingen die we zelfs nog beter kunnen doen

De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de dingen die we zelfs nog beter kunnen doen.

Door Peter Storm, presentatie in het Nederlands

Anarchisme is een combinatie van drie dingen: een kritiek op het bestaande, een schets van de wereld zoals anarchisten die graag zouden zien en een weg van hier naar daar. De historische, anarchistische bewegingen van de negentiende en twintigste eeuw ontwikkelden een visie die deze elementen combineerde. Ze hielpen bij de opbouw van bewegingen op die grondslagen en vormden zo een traditie die als referentiepunt voor latere anarchisten dient.
Deze traditie heeft heel veel sterke kanten waar we nog steeds inspiratie uit kunnen putten: het wist een zo breed mogelijk publiek te bereiken, bijvoorbeeld. Het had echter ook ernstige beperkingen die we zullen moeten overwinnen als anarchisten een bevrijde wereld werkelijk dichterbij willen brengen. In deze presentatie zal ik de anarchistische kernprincipes uitleggen, deze traditie schetsen met zowel haar glorieuze, sterke kanten en de ernstige beperkingen, maar tegelijkertijd een richting proberen te geven om deze te overwinnen.

 

The anarchist classical tradition: strengths, limitations, and stuff to do even better

By Peter Storm, presentation in Dutch

Anarchism is a combination of three things: a criticism of what exists; a sketch of how anarchists would like it to be; and a road from here to there. The historical anarchist movements of the nineteenth and twentieth century set out a vison combining these elements, helped build movements working on that basis, and formed a tradition working as a reference point for later anarchists.
This tradition has enormous strenths, from which we still can take inspiration: it connected with the widest possible audience, for in stance. It has serious limitations as well, which have to be overcome if anarchists want to bring a liberated world truly closer. In the presentation, I will set out core anarchist concepts, sketch this tradition and both its glorious strenths and its serious limitations., while suggesting directions to overcome them.

Classical Transnational anarchism and its limits. Problems for research.

English

By Bert Altena. Presented in english.

Anarchism in its classical period (1870s-1940) was a a transnational movement. Many anarchists travelled around the world often as a result of all sorts of repression. Anarchist ideas, publications and images also were diffused around the world. This all made anarchism a cosmopolitan movement. However, it is easier to characterise the movement as such than to research it. How should we research anarchism as a transnational movement and did its cosmopolitan character mean that anarchists were immune to nationalist, imperialist and even racialist ideas? These questions are dealt with in a book that Constance Bantman and I have edited and that is now on the market at an affordable price.
The book Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies, was recently published by AK Press.

 

Nederlands. Klassiek transnationaal anarchisme en haar grenzen. Problemen voor onderzoek.

Door Bert Altena, presentatie in het Engels.

Het anarchisme was in de klassieke periode (1870-1940) vooral een transnationale beweging. Veel anarchisten reisden over de wereld, vaak als gevolg van allerlei vormen van repressie. Anarchistische ideeën, publicaties en beelden werden ook over de hele wereld verspreid. Dit alles maakte van de anarchistische beweging een cosmopolitische. Het is echter makkelijker de beweging zo te typeren dan deze ook zo te onderzoeken. Hoe moeten we anarchisme onderzoeken als transnationale beweging en betekende het cosmopolitische karakter ook dat anarchisten immuun waren voor nationalistische, imperialistische en zelfs racistische ideeën? Vragen zoals deze worden behandeld in het boek dat ik met Constance Bantman redigeerde en te koop is voor een betaalbare prijs.
Het boek Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies, verscheen dit jaar bij AK Press.

Kronstadt 1917: Revolution from below

English

By Olya. Presented in english.

Not often in history people get an opportunity to govern themselves, to make decisions about their lives collectively and directly, without orders from above, challenging hierarchy and coercion. The period of 1917 in Russia is a unique example of this. Organized from below, multiple grassroots organs were mushrooming all over the country. General assemblies and mass meetings brought together thousands of people. People from different social groups, age and gender, peasants and working women, schoolchildren and workers, city house dwellers and sailors, soldiers and students, were organizing themselves collectively to make decisions about their lives.

This talk will first shortly present a bright picture of this process in Russia and then concentrate on the specific example of Kronstadt. Kronstadt was a Baltic naval base, military fortress, and a town located on the island Kotlin in the Gulf of Finland about 20 km from Petrograd (St. Petersburg). In 1917 it gained a high degree of autonomy by not submitting to the Provisional Government orders and instead being governed from below by a mutually connected network of grassroots organizations (from unions to multiple workers’, sailors’, soldiers’ committees and assemblies spearheaded by the Kronstadt Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies).

Kronstadt is famous for the 1921 uprising of revolutionary sailors, soldiers, and workers against the dictatorship of the Bolsheviks. The important role of Kronstadt sailors in October 1917 is also well described. However, revolutionary developments in Kronstadt itself in 1917, as well as political involvement and participation in governing of ordinary people is not much known. This talk will shed some light on these.

Dutch. Kronstadt 1917: Revolutie van onderop!

Door Olya, presentatie in het Engels

Het komt niet vaak voor in de geschiedenis dat mensen de gelegenheid krijgen om zichzelf te besturen, om collectief en op directe manier beslissingen over hun eigen leven te nemen. De periode van 1917 in Rusland is hier een uniek voorbeeld van geweest. Van onderop georganiseerd, schoten de ‘grassroots’ organisatiestructuren als paddenstoelen uit de grond.
Deze presentatie begint met een heldere schets van de situatie in Rusland in die periode en richt zich daarna op het voorbeeld van Kronstadt. Vooral bekend om haar opstand tegen de Bolsjewistische dictatuur in 1921, is over de ontwikkelingen in het revolutiejaar 1917 zelf niet veel bekend. Met name daar zal deze presentatie een licht op laten schijnen.