De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de dingen die we zelfs nog beter kunnen doen

De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de dingen die we zelfs nog beter kunnen doen.

Door Peter Storm, presentatie in het Nederlands

Anarchisme is een combinatie van drie dingen: een kritiek op het bestaande, een schets van de wereld zoals anarchisten die graag zouden zien en een weg van hier naar daar. De historische, anarchistische bewegingen van de negentiende en twintigste eeuw ontwikkelden een visie die deze elementen combineerde. Ze hielpen bij de opbouw van bewegingen op die grondslagen en vormden zo een traditie die als referentiepunt voor latere anarchisten dient.
Deze traditie heeft heel veel sterke kanten waar we nog steeds inspiratie uit kunnen putten: het wist een zo breed mogelijk publiek te bereiken, bijvoorbeeld. Het had echter ook ernstige beperkingen die we zullen moeten overwinnen als anarchisten een bevrijde wereld werkelijk dichterbij willen brengen. In deze presentatie zal ik de anarchistische kernprincipes uitleggen, deze traditie schetsen met zowel haar glorieuze, sterke kanten en de ernstige beperkingen, maar tegelijkertijd een richting proberen te geven om deze te overwinnen.

 

The anarchist classical tradition: strengths, limitations, and stuff to do even better

By Peter Storm, presentation in Dutch

Anarchism is a combination of three things: a criticism of what exists; a sketch of how anarchists would like it to be; and a road from here to there. The historical anarchist movements of the nineteenth and twentieth century set out a vison combining these elements, helped build movements working on that basis, and formed a tradition working as a reference point for later anarchists.
This tradition has enormous strenths, from which we still can take inspiration: it connected with the widest possible audience, for in stance. It has serious limitations as well, which have to be overcome if anarchists want to bring a liberated world truly closer. In the presentation, I will set out core anarchist concepts, sketch this tradition and both its glorious strenths and its serious limitations., while suggesting directions to overcome them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *