Category Archives: Uncategorized

Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam

–english below–

Zaterdag 2 september

De Anarchistische Groep Amsterdam en Paper Jam organiseren samen een anarchistische boekenbeurs. Wij doen dit om te bouwen aan een anarchistische beweging die zich kan verzetten tegen het geweld van de staat en het kapitaal. In een tijd van verrechtsing is het van belang om ons te richten op het bouwen van infrastructuren voor een autonome en strijdbare beweging. Anarchistische boekenbeurzen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Ze zijn dé plek om mensen met elkaar te verbinden en nieuwe ideeën, teksten, actie- en propagandamateriaal met elkaar uit te wisselen.

Het begon allemaal vijftien jaar geleden toen de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) besloot een kleine bibliotheek te beginnen in Infokafee Bollox. De Bollox bevindt zich al 30 jaar in De Binnenpret, een voormalig gekraakt, inmiddels gelegaliseerd complex van gebouwen waar de strijd voor wonen, de strijd tegen de staat, en vele andere anti-autoritaire strijden doorgaan. De bibliotheek is inmiddels uitgegroeid tot een goed bijgehouden collectie van meer dan 1000 boeken, zines, films en documentaires die allemaal gratis en door iedereen gebruikt kunnen worden. Met de bibliotheek en de boekenbeurs willen wij bijdragen aan de strijd voor anarchie. Kom met ons vieren dat de bibliotheek 15 jaar bestaat! Kom naar de boekenbeurs!

Er zullen boeken, zines, uitgevers, distro’s, workshops, films, praatjes, kleding, buttons, eten en een avondprogramma met livemuziek zijn.

Locatie: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Gratis entree.
Info: Anarchistische Groep Amsterdam.
Zie http://boekenbeurs.agamsterdam.org of e-mail abfa@puscii.nl

———————————————————————————————————————————–

Saturday September 2nd: Anarchist bookfair in Amsterdam

The Anarchist Group Amsterdam and Paper Jam are organising an anarchist book fair. We are doing this to build and anarchist movement that can resist the violence of capital and the state. In a time of growing right-wing sentiment it is important to focus on building anarchist infrastructures for an autonomous and militant movement. Anarchist book fairs are an important part of this. They are the perfect place to meet new people and discuss new ideas, to exchange new texts, action and propaganda materials.

It all started fifteen years ago when the the Anarchist Group Amsterdam (AGA) decided to start a small library in the Infocafe Bollox. This bar has been located for 30 years in De Binnenpret; a once squatted, now legalized complex of buildings where nonetheless the struggles for housing, against the state, and many other anti-authoritarian struggles continue. The library has grown to an up-to-date collection of over a thousand books, zines, films and documentaries that can all be used for free by anyone, as they should be. By running our library and organising the anarchist book fair, we try to contribute to the struggle for anarchy. Come and celebrate the 15th aniversary of the anarchist library! Come to the anarchist book fair in Amsterdam!

There will be books, zines, clothing, buttons, publishers, distro’s, workshops, films, talks, vegan food and an evening programme with live music.

Location: De Binnenpret, 1e Schinkelstraat 14-16 Amsterdam. Free entry.

For info: Anarchist Group Amsterdam.
See http://boekenbeurs.agamsterdam.org or e-mail abfa@puscii.nl.

 

Update programma boekenbeurs

-english below-

Nog 3 weken tot de Anarchistische Boekenbeurs Amsterdam! 15 jaar Anarchistische Bibliotheek

Zaterdag 2 september viert de Anarchistische Groep Amsterdam in samenwerking met Paper Jam het vijftienjarig bestaan van haar bibliotheek op de Binnenpret in Amsterdam.

In die vijftien jaar werden door veel mensen boeken geleend, presentaties bezocht en aan discussies deelgenomen. Wij nodigen iedereen uit dit groots met ons te vieren. Deze zaterdag kunnen er niet alleen boeken geleend worden, maar ook gekocht en geruild. We organiseren een anarchistische boekenbeurs met stands uit binnen- en buitenland. Ook zijn er presentaties, workshops, eten en is er ’s avonds muziek.

Houd onze website in de gaten:
https://boekenbeurs.agamsterdam.org/

Hier een eerste greep uit het programma, maar nieuws volgt:

*Stands:*
o.a. Roofdruk Uitgeverij, boekwinkel Fort van Sjakoo, Kelder, Uitgeverij, uitgeverij Atalanta, Paper Jam drukcollectief, Anarchistische Groep Amsterdam, Iris Uitgeverij, de Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchistische Groep Nijmegen, Boekwinkel Opstand uit Den Haag, Zwart Rood distributie uit Gent BE en anderen zullen nog volgen.

*Eten en Muziek:*
’s avonds is er eten van Ajo Negro kookcollectief en muziek van Lifeless
Past, Kees Peerdeman en DJ Gingermoon.

*Presentaties:*
* De klassieke anarchistische traditie: de kracht, de beperkingen en de
dingen die we zelfs nog beter kunnen doen.
Door Peter Storm, presentatie in het nederlands/

* Boekpresentatie – Klassiek transnationaal anarchisme en haar grenzen.
Problemen voor onderzoek.
Door Bert Altena, presentatie in het engels./
En het gaat om dit boek
https://www.akpress.org/reassessingthetransnationalturn.html

* Kronstadt 1917: Revolutie van onderop!
Door Olya, presentatie in het engels

* Ruimte voor zelf-georganiseerde sessies en korte praatjes

* Bijeenkomsten over G20 en voor vrouwen in anarchisme/

* Vele andere presentaties in zowel engels als nederlands

*Locatie:*
Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16
Amsterdam

*Tijd*
11:00 tot 19:00 Boekenbeurs
19:00 tot 21:00 Eten
21:00 tot laat Muziek
————————–

*Only 3 more weeks until the Anarchist Bookfair Amsterdam!*

*15 years of Anarchist Library*

Saturday september 2nd the Anarchist Group Amsterdam in collaboration with Paper Jam celebrates fifteen years of anarchist library in the Binnenpret in Amsterdam. In these fifteen years many people borrowed books, visited presentations and took part in discussions. We invite everyone to celebrate with us. This Saturday you cannot only borrow books, but also buy and trade them. We organize an anarchist bookfair with stands from the netherlands and abroad. Also there are presentations, workshops, food and at night music.

Keep an eye on our website: http://boekenbeurs.agamsterdam.org/

Here a first view of our programme, more to follow:

*Stands:*
Roofdruk publishers, bookshop Fort van Sjakoo, Kelder publishers, Atalanta publishers, Paper Jam printing collective, Anarchist Group Amsterdam, Iris publishers, Vrije Bond, Infotheek Gent, Anarchist Group Nijmegen and others.

*Food and Music:*
At night food from Ajo Negro cooking collective and music from Lifeless Past, Kees Peerdeman and DJ Gingermoon.

*Presentations:*

* The classic anarchist tradition: strength, limitations and things we
could do better./By Peter Storm, presentation in dutch/

* Bookpresentation – Classic transnational anarchism and its
limitations. Problems for research.
By Bert Altena, presentation in english./
Its about this book
https://www.akpress.org/reassessingthetransnationalturn.html

* Kronstadt 1917: Revolution from below!/
By Olya, presentation in english

* Films and documentaries

* Room for self-organized sessions and short talks

* Caucusses about G20 and for women in anarchism

* Many other presentations and workshops in both dutch and english

*Location:*
Binnenpret/Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16
Amsterdam