Omgangsvormen – Space policy

Respect

Gezien de hoeveelheid mensen die naar de boekenbeurs en andere evenementen op de Binnenpret komt, vinden er relatief weinig incidenten plaats. Het is echter onvermijdelijk met dit soort ‘open access’ bijeenkomsten dat er ruimte genomen wordt voor asociaal gedrag.
Tijdens de boekenbeurs worden sexistische, racistische, homofobe of wat voor fobe uitspraken en gedrag dan ook niet getolereerd. We delen als beweging collectief de verantwoordelijkheid op passende wijze op dergelijke situaties te reageren. Gedurende de boekenbeurs zullen de organisatoren proberen te bemiddelen en te reageren op zulk gedrag. Respecteer jezelf en de andere deelnemers alsjeblieft.

Houd discussies open en respectvol gedurende de boekenbeurs en de presentaties en workshops. Het doel van de bijeenkomst is onszelf te betrekken in collectieve discussie en te leren, niet om persoonlijke twisten te creëren.

Foto en film

We hanteren geen verbod op foto’s en film, maar vraag de aanwezigen die in beeld komen om toestemming.
Sommigen willen om zeer geldige redenen waarschijnlijk niet (herkenbaar)  in beeld. Dat moeten we respecteren.

———————————————————————————————————-

Respect

Considering the amount of people who come to the bookfair or similar events at the Binnenpret, very few incidents occur, although inevitably with large open access events, there’s always room for anti-social behaviour to happen during the event.
During the event no sexist, racist, homophobic or other types of phobic remarks or behaviour is accepted. As a movement we share a collective responsibility to appropriately deal with these situations. During the bookfair the organizers will try to mediate and act upon such behaviour.
Please, respect yourself and the rest of the attendants.

Keep discussion open and respectful during the whole bookfair and its talks  and workshops. The goal of the event is getting ourselves involved into collective discussion and learning, not into personal infighting.

Photos and filming

Be sensitive about photos, there’s not a hard ban on making photos or videos, but ask for permission to the people involved.
Some people may not want to be exposed for valid reasons and we should respect it.